• ۰۷۱-۹۱۳۰۰۳۱۹ (روزهای کاری ۹ الی ۱۷)

به منظور انتقال دامنه بین دو مرکز ثبت می بایست مراحل زیر را انجام دهید:

  • دریافت کد انتقال دامنه از مرکز ثبت قبلی
  • ثبت سفارش انتقال دامنه از طریق ناحیه کاربری.
  • پس از ثبت و پرداخت هزینه انتقال، از مرکز ثبت قدیم و جدید برای صاحب امتیاز دامنه ایمیلی جهت تایید انتقال ارسال میشود.