• ۰۷۱-۹۱۳۰۰۳۱۹ (روزهای کاری ۹ الی ۱۷)

ثبت و انتقال دامنه

چرا خدمات دامنه ما را انتخاب کنید؟

ثبت آنی

در تمامی شبانه روز سیستم تحویل آنی ما آماده تحویل سفارش شما در کوتاهترین زمان ممکن است.آنلاین پرداخت کنید و آنی تحویل بگیرید.

پنل مدیریت دامنه

کنترل پنل اختصاصی جهت انجام عملیات مدیریتی دامنه باعث ایجاد حداکثر کارایی ممکن برای این خدمت شده است.

مالکیت کامل

ارائه مالکیت کامل دامنه موجب امنیت خاطر و اطمینان از خرید شما میشود. تمامی حقوق دامنه برای شما و به نام شماست.

نام هزینه ثبت (تومان) هزینه تمدید (تومان) هزینه انتقال (تومان)
آیکون دامنه ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
آیکون دامنه ۷۱۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
آیکون دامنه ۷۲۴,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰
آیکون دامنه ۶۶۹,۰۰۰ ۶۶۹,۰۰۰ ۶۶۹,۰۰۰
آیکون دامنه ۹۶۶,۰۰۰ ۹۶۶,۰۰۰ ۹۶۶,۰۰۰
آیکون دامنه ۸۲۸,۰۰۰ ۹۶۶,۰۰۰ ۹۶۶,۰۰۰
آیکون دامنه ۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰
آیکون دامنه ۱,۰۶۳,۰۰۰ ۱,۰۶۳,۰۰۰ ۱,۰۶۳,۰۰۰

وب‌آلفا نماینده رسمی ایرنیک (nic.ir)

وب‌آلفا، نماینده رسمی مرکز ثبت دامنه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (nic.ir) برای ثبت دامنه کشوری ایران است.