• ۰۷۱-۹۱۳۰۰۳۱۹ (روزهای کاری ۹ الی ۱۷)

ثبت و انتقال دامنه

چرا خدمات دامنه ما را انتخاب کنید؟

ثبت آنی

در تمامی شبانه روز سیستم تحویل آنی ما آماده تحویل سفارش شما در کوتاهترین زمان ممکن است.آنلاین پرداخت کنید و آنی تحویل بگیرید.

پنل مدیریت دامنه

کنترل پنل اختصاصی جهت انجام عملیات مدیریتی دامنه باعث ایجاد حداکثر کارایی ممکن برای این خدمت شده است.

مالکیت کامل

ارائه مالکیت کامل دامنه موجب امنیت خاطر و اطمینان از خرید شما میشود. تمامی حقوق دامنه برای شما و به نام شماست.

نام هزینه ثبت (تومان) هزینه تمدید (تومان) هزینه انتقال (تومان)
آیکون دامنه ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
آیکون دامنه ۴۷۶,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰
آیکون دامنه ۴۷۶,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰
آیکون دامنه ۴۷۹,۰۰۰ ۴۷۹,۰۰۰ ۴۷۹,۰۰۰
آیکون دامنه ۶۹۳,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰
آیکون دامنه ۵۹۳,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰
آیکون دامنه ۱,۰۸۴,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰
آیکون دامنه ۶۹۱,۰۰۰ ۶۹۱,۰۰۰ ۶۹۱,۰۰۰

وب‌آلفا نماینده رسمی ایرنیک (nic.ir)

وب‌آلفا، نماینده رسمی مرکز ثبت دامنه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (nic.ir) برای ثبت دامنه کشوری ایران است.