• ۰۷۱-۹۱۳۰۰۳۱۹ (روزهای کاری ۹ الی ۱۷)

ثبت و انتقال دامنه

چرا خدمات دامنه ما را انتخاب کنید؟

ثبت آنی

در تمامی شبانه روز سیستم تحویل آنی ما آماده تحویل سفارش شما در کوتاهترین زمان ممکن است.آنلاین پرداخت کنید و آنی تحویل بگیرید.

پنل مدیریت دامنه

کنترل پنل اختصاصی جهت انجام عملیات مدیریتی دامنه باعث ایجاد حداکثر کارایی ممکن برای این خدمت شده است.

مالکیت کامل

ارائه مالکیت کامل دامنه موجب امنیت خاطر و اطمینان از خرید شما میشود. تمامی حقوق دامنه برای شما و به نام شماست.

نام هزینه ثبت (تومان) هزینه تمدید (تومان) هزینه انتقال (تومان)
آیکون دامنه ۲۸,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
آیکون دامنه ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
آیکون دامنه ۷۶۵,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰
آیکون دامنه ۷۰۶,۰۰۰ ۷۰۶,۰۰۰ ۷۰۶,۰۰۰
آیکون دامنه ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۰۰۰
آیکون دامنه ۸۷۵,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۰۰۰
آیکون دامنه ۱,۵۹۷,۰۰۰ ۱,۵۹۷,۰۰۰ ۱,۵۹۷,۰۰۰
آیکون دامنه ۱,۰۹۸,۰۰۰ ۱,۰۹۸,۰۰۰ ۱,۰۹۸,۰۰۰

وب‌آلفا نماینده رسمی ایرنیک (nic.ir)

وب‌آلفا، نماینده رسمی مرکز ثبت دامنه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (nic.ir) برای ثبت دامنه کشوری ایران است.