• ۰۷۱-۹۱۳۰۰۳۱۹ (روزهای کاری ۹ الی ۱۷)

ثبت و انتقال دامنه

چرا خدمات دامنه ما را انتخاب کنید؟

ثبت آنی

در تمامی شبانه روز سیستم تحویل آنی ما آماده تحویل سفارش شما در کوتاهترین زمان ممکن است.آنلاین پرداخت کنید و آنی تحویل بگیرید.

پنل مدیریت دامنه

کنترل پنل اختصاصی جهت انجام عملیات مدیریتی دامنه باعث ایجاد حداکثر کارایی ممکن برای این خدمت شده است.

مالکیت کامل

ارائه مالکیت کامل دامنه موجب امنیت خاطر و اطمینان از خرید شما میشود. تمامی حقوق دامنه برای شما و به نام شماست.

نام هزینه ثبت (تومان) هزینه تمدید (تومان) هزینه انتقال (تومان)
آیکون دامنه ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
آیکون دامنه ۶۸۹,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰
آیکون دامنه ۶۸۹,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰
آیکون دامنه ۶۹۴,۰۰۰ ۶۹۴,۰۰۰ ۶۹۴,۰۰۰
آیکون دامنه ۱,۰۰۳,۰۰۰ ۱,۰۰۳,۰۰۰ ۱,۰۰۳,۰۰۰
آیکون دامنه ۸۵۹,۰۰۰ ۱,۰۰۳,۰۰۰ ۱,۰۰۳,۰۰۰
آیکون دامنه ۱,۵۶۹,۰۰۰ ۱,۵۶۹,۰۰۰ ۱,۵۶۹,۰۰۰
آیکون دامنه ۱,۰۶۳,۰۰۰ ۱,۰۶۳,۰۰۰ ۱,۰۶۳,۰۰۰

وب‌آلفا نماینده رسمی ایرنیک (nic.ir)

وب‌آلفا، نماینده رسمی مرکز ثبت دامنه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (nic.ir) برای ثبت دامنه کشوری ایران است.