ایجاد میزبان فرزند (Child Host) در ریسلو

ویژگی child hosts امکان ایجاد دی ان اس اختصاصی را برای دامنه ممکن میکند. برای ایجاد child host ابتدا به پنل دامنه دامنه به آدرس domain.webalfa.net وارد شوید. سپس به قسمت دامین ها مراجعه کنید.…

تغییر وضعیت قفل انتقال در ریسلو

جهت تنظیم رکورد های DNS سفارشی در پنل ریسلو ابتدا به پنل دامین در آدرس domain.webalfa.net وارد شوید. سپس به قسمت دامین ها مراجعه کنید. سپس دامین مورد نظر را انتقال کنید. سپس در بخش…

دریافت کد انتقال (EPP) در ریسلو

جهت دریافت کد انتقال دامنه در پنل ریسلو ابتدا به پنل دامین در آدرس domain.webalfa.net وارد شوید. سپس به قسمت دامین ها مراجعه کنید. سپس دامین مورد نظر را انتقال کنید. سپس در بخش باز…

تایید کردن اطلاعات تماس در ریسلو

بعد از ثبت اولین دامنه در پنل Resello ایمیلی جهت تایید اطلاعات تماس خریدار به پست الکترونیکی او از طرف HostControl ارسال میشود، جهت تایید اطلاعات تماس مراحل زیر را دنبال نمایید. ابتدا تیک‌ I…

تنظیم رکوردهای DNS سفارشی در ریسلو

جهت تنظیم رکورد های DNS سفارشی در پنل ریسلو ابتدا به پنل دامین در آدرس domain.webalfa.net وارد شوید. سپس به قسمت دامین ها مراجعه کنید. سپس دامین مورد نظر را انتقال کنید. سپس در بخش…