اولین رویداد ماشین استارتاپ ناب شیراز‎ برگزار شد

اولین رویداد Lean Startup Machine شیراز 2 الی 4 اردیبهشت ماه 1394 در مرکز رشد خوشه فناوری‌های صنایع مخابراتی ایران با حمایت مالی این مرکز برگزار شد.

کسب و کار موفق با ماشین استارتاپ ناب

این روزها بحث کارگاه‌ها، همایش و کنفرانس‌هایی با محوریت کارآفرینی بسیار داغ شده و از طرفداران بسیاری برخوردار است. سالانه بیش از 20 رویداد در سطح کشور برگزار می شود. اسامی بیشتر این کارگاه‌ها ترجمه…

ثبت‌نام رویداد ماشین استارتاپ ناب شیراز آغاز شد

اولین رویداد لین استارتاپ ماشین در شیراز، 2 تا 4 اردیبهشت ماه 1394 برگزار خواهد شد. هم اکنون ثبت‌نام رویداد لین استارتاپ ماشین شیراز آغاز شده است.