تدکس کیش ۱۳۹۴ آغاز به کار کرد

همایش تدکس کیش 1394 با حضور بیش از هشتصد شرکت کننده آغاز به کار کرده است. در این همایش، اندیشمندان از ایران و سایر کشورها جهان جهت ارائه ایده های الهام بخش خود گرد هم…