راهنمای استفاده از API نسخه ۲

این سند به منظور آشنایی با نحوه استفاده از API وب‌آلفا تنظیم گردیده است. در حال حاضر این API دارای قابلیت‌های زیر است: انجام عملیات مرتبط با دامنه‌های نقطه آی‌آر اصول کلی استفاده درخواستها و…

راهنمای استفاده از ماژول WHMCS ثبت کننده ایرنیک نسل ۲

ماژول WHMCS ثبت کننده ایرنیک وب‌آلفا امکان فروش دامنه .ir را از طریق API اختصاصی وب‌آلفا فراهم می‌کند. این ماژول در حال حاضر دارای امکانات زیر است. ثبت دامنه تمدید دامنه انتقال دامنه از نماینده…

راهنمای استفاده از API نسخه ۱

این سند به منظور آشنایی با نحوه استفاده از API وب‌آلفا تنظیم گردیده است. در حال حاضر این API دارای قابلیت‌های زیر است: انجام عملیات مرتبط با دامنه‌های نقطه آی‌آر اصول کلی استفاده درخواستها و…