راهنمای استفاده از API نسخه ۲

این سند به منظور آشنایی با نحوه استفاده از API وب‌آلفا تنظیم گردیده است. در حال حاضر این API دارای قابلیت‌های زیر است: انجام عملیات مرتبط با دامنه‌های نقطه آی‌آر اصول کلی استفاده درخواستها و…

راهنمای استفاده از ماژول WHMCS ثبت کننده ایرنیک نسل ۲

این ماژول منسوخ شده است و دیگر قابل استفاده نیست. لطفا از نسخه نسل ۳ استفاده کنید. ماژول WHMCS ثبت کننده ایرنیک وب‌آلفا امکان فروش دامنه .ir را از طریق API اختصاصی وب‌آلفا فراهم می‌کند.…

راهنمای استفاده از API نسخه ۱

این سند به منظور آشنایی با نحوه استفاده از API وب‌آلفا تنظیم گردیده است. در حال حاضر این API دارای قابلیت‌های زیر است: انجام عملیات مرتبط با دامنه‌های نقطه آی‌آر اصول کلی استفاده درخواستها و…