راهنمای استفاده از API نسخه ۲

این سند به منظور آشنایی با نحوه استفاده از API وب‌آلفا تنظیم گردیده است. در حال حاضر این API دارای قابلیت‌های زیر است: انجام عملیات مرتبط با دامنه‌های نقطه آی‌آر اصول کلی استفاده درخواستها و…

راهنمای استفاده از ماژول WHMCS ثبت کننده ایرنیک وب‌آلفا

ماژول WHMCS ثبت کننده ایرنیک وب‌آلفا امکان فروش دامنه از طریق سیستم WHMCS را فراهم می‌کند. این ماژول در حال حاضر دارای امکانات زیر است. ثبت دامنه تمدید دامنه انتقال دامنه از نماینده دیگر نمایش…

راهنمای استفاده از API نسخه ۱

این سند به منظور آشنایی با نحوه استفاده از API وب‌آلفا تنظیم گردیده است. در حال حاضر این API دارای قابلیت‌های زیر است: انجام عملیات مرتبط با دامنه‌های نقطه آی‌آر اصول کلی استفاده درخواستها و…