نحوه ورود به Webmail در cPanel


می توان از دو روش جهت ورود به webmail استفاده کرد:

۱- پنل کاربری وب آلفا:

پس از ورود به پنل کاربری خود، از بخش سرویس ها و محصولات، سرویس مورد نظرتان را انتخاب کنید.  در سمت چپ صفحه جدید، از بخش عملیات، بر روی گزینه ورود به webmail کلیک کنید.

نحوه ورود به Webmail در cPanel۲ – cPanel:

پس از ورود به صفحه cPanel، از بخش Email گزینه Email Account را انتخاب کنید.

نحوه ورود به Webmail در cPanel

در این صفحه از بخش های Email Accounts یا  Email Default Accounts بر روی  access webmail در مقابل ایمیل مورد نظر کلیک کنید تا وارد صفحه webmail شوید.

نحوه ورود به Webmail در cPanel