نحوه ساخت Database در cPanel


پس ورود به سی پنل در بخش databases :

نحوه ساخت Database در cPanel

بر رویMySQL Databases  کلیک می کنیم.

در بخش create new database نام دیتابیس مورد نظر را وارد می کنیم و بر روی دکمه create Database کلیک می کنیم.

نحوه ساخت Database در cPanel

در صورت دریافت پیام added the database دیتابیس ما با موفقیت ایجاد شده است.

نحوه ساخت Database در cPanel

باید برای دیتابیس ساخته شده یک کاربر ایجاد کنیم. با کلیک بر روی Go Back به صفحه قبل بازگشته و از بخش MySQL Users با وارد کردن نام کاربر و رمزعبور و کلیک بر روی Create User یک کاربر جدید ایجاد می کنیم.

نحوه ساخت Database در cPanel

در صورت دریافت پیام You have successfully created a MySQL user named کاربر با موفقیت ایجاد شده است.

حالا باید دیتابیس را به کاربر متصل کنیم. با کلیک بر روی  Go Back به صفحه قبل می آییم و از بخش add user to database ، کاربر و دیتابیس را از لیست های موجود انتخاب می کنیم و بر روی دکمه add کلیک می کنیم.

نحوه ساخت Database در cPanel

پس از آن وارد صفحه manage user privilages می شویم و باید دسترسی ها را به دیتابیس مورد نظرمان مشخص کنیم. با تیک زدن all privilages تمام دسترسی ها را انتخاب کرده و با کلیک بر روی make changes تغییرات را اعمال می کنیم.

نحوه ساخت Database در cPanel

پس از آن با کلیک بر روی Go Back به صفحه قبل باز می گردیم و در بخش current databases  می توانیم دیتابیس و کاربر مربوط به آن را مشاهده کنیم.

نحوه ساخت Database در cPanel