• ۰۷۱-۹۱۳۰۰۳۱۹ (روزهای کاری ۹ الی ۱۷)

پس ورود به سی پنل در بخش databases :

بر رویMySQL Databases  کلیک می کنیم.

در بخش create new database نام دیتابیس مورد نظر را وارد می کنیم و بر روی دکمه create Database کلیک می کنیم.

در صورت دریافت پیام added the database دیتابیس ما با موفقیت ایجاد شده است.

باید برای دیتابیس ساخته شده یک کاربر ایجاد کنیم. با کلیک بر روی Go Back به صفحه قبل بازگشته و از بخش MySQL Users با وارد کردن نام کاربر و رمزعبور و کلیک بر روی Create User یک کاربر جدید ایجاد می کنیم.

در صورت دریافت پیام You have successfully created a MySQL user named کاربر با موفقیت ایجاد شده است.

حالا باید دیتابیس را به کاربر متصل کنیم. با کلیک بر روی  Go Back به صفحه قبل می آییم و از بخش add user to database ، کاربر و دیتابیس را از لیست های موجود انتخاب می کنیم و بر روی دکمه add کلیک می کنیم.

پس از آن وارد صفحه manage user privilages می شویم و باید دسترسی ها را به دیتابیس مورد نظرمان مشخص کنیم. با تیک زدن all privilages تمام دسترسی ها را انتخاب کرده و با کلیک بر روی make changes تغییرات را اعمال می کنیم.

پس از آن با کلیک بر روی Go Back به صفحه قبل باز می گردیم و در بخش current databases  می توانیم دیتابیس و کاربر مربوط به آن را مشاهده کنیم.