• ۰۷۱-۹۱۳۰۰۳۱۹ (روزهای کاری ۹ الی ۱۷)

جهت دریافت تنظیمات SMTP/POP3/IMAP برای پیکربندی سرویس گیرنده پست الکترونیکی در سی پنل مراحل زیر را انجام دهید.

  • به cPanel وارد شوید
  • به قسمت Email Accounts بروید.
  • در بخش Email Accounts روی Set Up Mail Client در جلو پست الکترونیکی مورد نظر کلیک کنید.

mail-client-configuration

در صفحه Set Up Mail Client در بخش Auto Configuration Scripts میتوانید فایل های پیکربندی خودکار سرویس گیرنده‌های پست الکترونیکی  معروف مانند Outlook را دریافت نمایید. همچنین از بخش Manual Settings میتوانید تنظیمات را جهت پیکربندی دستی سرویس گیرنده پست الکترونیکی مشاهده نمایید.