نحوه راه اندازی یک انتقال دهنده ایمیل در cPanel


پس از ورود به صفحه cPanel، از بخش Email گزینه Forwarders را انتخاب کنید.

نحوه راه اندازی یک انتقال دهنده ایمیل در cPanel

گزینه add forwarder را در صفحه جدید انتخاب می کنید.

نحوه راه اندازی یک انتقال دهنده ایمیل در cPanel

در صفحه جدید آدرس ایمیل مبدا و دامنه مربوط به آن را انتخاب می کنید. سپس ایمیل مقصد را روبروی گزینه forward to email address  وارد می کنید.

نحوه راه اندازی یک انتقال دهنده ایمیل در cPanel

بر روی گزینه  add forwarders کلیک کنید.