• ۰۷۱-۹۱۳۰۰۳۱۹ (روزهای کاری ۹ الی ۱۷)

پس از ورود به صفحه cPanel، از بخش Email گزینه Forwarders را انتخاب کنید.

گزینه add forwarder را در صفحه جدید انتخاب می کنید.

در صفحه جدید آدرس ایمیل مبدا و دامنه مربوط به آن را انتخاب می کنید. سپس ایمیل مقصد را روبروی گزینه forward to email address  وارد می کنید.

بر روی گزینه  add forwarders کلیک کنید.