• ۰۷۱-۹۱۳۰۰۳۱۹ (روزهای کاری ۹ الی ۱۷)

به کمک دامنه مستعار (Alias Domain)، میتوانید دامنه ای روی دامین اصلی وب سایت اضافه کنید. با اضافه کردن دامنه از این روش دامنه مستعار مانند دامنه اصلی عمل خواهد کرد.

  • به cPanel وارد شوید
  • به قسمت Aliases بروید.
  • در قسمت Domain بخش Create a New Alias دامنه مورد نظر را وارد کنید.
  • روی Add Domain کلیک کنید.

توجه: در صورتی که دامنه شما فارسی است باید دامنه را توسط ابزار mct.verisign-grs.com به صورت Punycode تغییر دهید و آن را اضافه کنید.