• ۰۷۱-۹۱۳۰۰۳۱۹ (روزهای کاری ۹ الی ۱۷)

اولین نشست کارآفرینی شیراز با هدف ایجاد فرصت تعامل مبتنی بین افراد و گروههای فعال در اکوسیستم کارآفرینی،معرفی روندها در اکوسیستم جهانی ،منطقه ای و محلی ،ارائه پیش بینی ها و نظرات در خصوص آینده اکوسیستم کار آفرینی ، بحث و تبادل نظر در حوزه تئوری ها و نظریات جدید در خصوص توسعه اکوسیستم و فراهم ساختن امکان مشارکت جوانان و زنان در توسعه اکوسیستم کار آفرینی در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال 94 در شهر شیراز برگزار می گردد.

چشم انداز نشست کار آفرینی شیراز

نشست کار آفرینی شیراز محلی است برای تبادل آرا و نظرات گروهها و افراد فعال و تاثیر گذار بر توسعه اکوسیستم کار آفرینی که الهام بخش کار آفرینان است.نشست شیراز مکانی است برای ایجاد گروهها و ارتباط دهی جوامع مبتنی بر علاقه و عمل در حوزه کار آفرینی.

ماموریت های نشست شیراز

 • ایجاد یک محیط تعاملی مبتنی بر اعتماد برای ارتباط بین افراد و گروههای فعال در اکوسیستم کارآفرینی
 • معرفی روندها در اکوسیستم جهانی ،منطقه ای و محلی
 • ارائه پیش بینی ها و نظرات در خصوص آینده اکوسیستم کار آفرینی
 • بحث و تبادل نظر در حوزه تئوری ها و نظریات جدید در خصوص توسعه اکوسیستم
 • تدوین شاخص های بومی توسعه اکوسیستم کار آفرینی و ارائه گزارش های دوره ای مستدل و روشمند در خصوص شرایط شاخص ها
 • توسعه نشست های جهانی ملی و محلی برای افزایش بلوغ اکوسیستم در ابعاد مختلف آن
 • فراهم ساختن امکان مشارکت جوانان و زنان در توسعه اکوسیستم کار آفرینی

کمیته علمی نشست

 • دکتر کامران اعتماد مقدم عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی
 • دکتر حیدر امیران عضوءهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
 • دکتر شهرام خلیل نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
 • دکتر غلامحسین خلف رییس کمیته نوآوری و اختراعات کانون کار آفرینی فارس
 • دکتر غزنوی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

پنل های نشست

پنل کارآفرینان

کارآفرینان در کشور های مختلف به خصوص ایران دارای تجارب ارزشمند وشبکه های گرانبهایی از ارتباطات هستند که میتوانند با به اشتراک گذاری آنها زمینه را برای بروز رفتار های کارآفرینانه و شناخت فرصت ها برای آحاد جامعه فراهم آورند. از سوی دیگر شناخت مشکلات و موانع موجود در مسیر کارآفرینان و به اشتراک گذاری آنها در جریان یک تعامل خلاق میتواند آنان را در عبور از موانع با تکیه بر عقل و خرد جمعی یاری کند. پنل کارآفرینان با هدف معرفی و تعامل بین کارآفرینان و با محور عناصر پیشران ، موانع و تسهیل کننده های بروز کارآفرینی فعالیت مینماید

پنل اقتصاد ،کسب و کارها

ارتباط اقتصاد با کارآفرینی یکی ارتباط دوجانبه است .اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین شاخص های کلان برای بروز رفتار های کارآفرینانه در سطح جامعه مطرح است . اقتصاد با شاخصه های مختلف خودمانند تورم ، نقدینگی و غیره میتواند تعیین کننده مسیر و جهت گیری کسب و کارها باشد . فضای کسب و کار کشور با تکیه بر اقتصاد است که میتواند اجازه بروز خلاقیت و نوآوری را بدهد .از سوی دیگر چالشهای اقتصادی، کاهش ذخایر و منابع و همچنین افزایش فقر و بیکاری باعث شده تا توجه به کارآفرینی افزونتر شده و الگوی توسعه جوامع بر مبنای کارآفرینی شکل گیرد. کارآفرینی در عصر مدرن امروزی به یکی از راهبردهای اساسی توسعه اقتصادی هر کشور تبدیل گشته است و دراقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای نقش کلیدی میباشد. در این پنل به بررسی اثرات متقابل اقتصاد و کارآفرینی پرداخته میشود و روند های کلی اقتصاد و تاثیرات آن بر کارآفرینی و همچنین آثار کارآفرینی درشکل گیری اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی پرداخته میشود .

پنل سرمایه گذاری و تامین مالی

افزایش انواع مختلف سرمایه گذاری مخصوصا سرمایه گذاری خطرپذیر پیش شرط قطعی توسعه اکوسیستم کارآفرینی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های کارآفرینانه ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل فضای کسب و کار و خلق ارزش های جدید ، و در نتیجه، تسریع توسعه اکوسیستم کارآفرینی آن جوامع ایفا می کند. منابع مالی خطرپذیر بیشتر در شرکت‌های جوان و نوپایی سرمایه گذاری می شود که رشدی سریع دارند و بطور ذاتی به واحدهای اقتصادی مهمی تبدیل می شوند.شناخت شرایط موجود و برنامه های آتی در حوزه تامین سرمایه و منابع مالی در اکوسیستم کارآفرینی ایران ،منطقه و جهان برنامه پنل سرمایه گذاری و تامین مالی است .

پنل فناوری

بی‌شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه فناوری‌های نوین داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند. با گسترش نقش فناوری‌ها در تغییر و تحولات سریع و روزافزون جهانی، نیاز به توانمندی‌ها و فعالیت‌های نو، ایجاد مشاغل جدید و بکارگیری شیوه‌های آموزش نوین ضروری به نظر می‌رسد. برای پاسخگویی به این تغییرات، ایجاد فضایی که بتوان در آن کارآفرینی را توسعه بخشید، ضرورت دارد. همچنین بکارگیری فناوری اطلاعات برای تسهیل، و توسعه آموزش کارآفرینی امری اجتناب‌ناپذیر است.هدف پنل فناوری پرداختن به مولفه فناوری و ارتباط آن با اکوسیستم کارآفرینی است ،این پنل به بررسی نقش استفاده از فناوری در توسعه اکوسیستم کارآفرینی پرداخته و ضرورت‌ها و چالش‌ها و آثار بکارگیری فناوری در توسعه اکوسیستم کارآفرینی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

فرهنگ جامعه نیروی انسانی و زنان

رابطه فرهنگ و کارآفرینی رابطه ای دوگانه است که میتواند تعیین کننده سرنوشت یک اکوسیستم کارآفرینی باشد به عبارت دیگر فرهنگ ملی و منطقه ای بر گرایش به کارآفرینی در میان مردم و جامعه در یک کشور و یا منطقه اثر گذار است . محیط‌های پویا تاثیر مثبتی را بر گرایش به کارآفرینی جای می‌گذارد. در صورتی که محیط‌های ایستا تاثیر منفی بر گرایش به کارآفرینی دارند. بنابر این شناخت نقش جامعه و فرهنگ در توسعه و بهبود اکوسیستم کارآفرینی نقشی غیر قابل انکار است . از سوی دیگر نیروی انسانی متخصص، خلاق و کارآمد به عنوان موتور محرک اکوسیستم کارآفرینی دارای ارزش حیاتی است . در بسیاری از کشورهای دنیا علی‌رغم نبود منابع زیرزمینی و مالی با تکیه بر منابع انسانی توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کنند. کشور ایران با داشتن نیروی انسانی جوان و متخصص و منابع زیر زمینی غنی میتواند به عنوان یک قطب در اقتصاد جهانی شناخته شود .

پنل فرهنگ جامعه و نیروی انسانی به بررسی چالش ها و برنامه ها و راهکار های توانمند سازی اکوسیستم از این سه منظر میپردازد .

پنل آینده پژوهی و آینده نگاری

امروزه تغییرات در اکوسیستم کارآفرینی با نرخ سریعتری بوقوع می‌پیوندند. تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه‌های زندگی، افزایش روز افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکز زدایی جوامع و نهادهای موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته‌است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از “تغییرات” و ” آینده” را برای دولتها، کسب وکارها، سازمانها و مردم ایجاب می‌کند.آثار و رگه‌هایی از اطلاعات و واقعیات که ریشه در گذشته و حال دارند و تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، می‌توانند رهنمون ما به آینده باشند. توجه به تصمیم گیری در حوزه کارآفرینی با توجه به تغییرات آتی در کنار نگاه به تجربیات گذشته میتواند موجب موفقیت برنامه ها شود .عدم قطعیت نهفته در آینده فرصتی گرانبها برای ساخت آینده مورد نظر در اکوسیستم است .

پنل آینده پژوهی و آینده نگاری با هدف گسترش فرهنگ تفکر پیرامون آینده اکوسیستم کارآفرینی در ایران و جهان ،شناخت و درک صحیح از مسایل نوظهور و جدید و نحوه مواجهه با آن ها ، پدید آوردن نگرشی منظم و منطقی به تحولات آتی که در اکوسیستم کارآفرینی ایران و جهان اثر مستقیم دارد،ا یجاد چشم انداز در اکوسیستم و ارائه روش ها و فن آوری های جدید در حوزه آینده پژوهی و شناسایی موانع پیش رو به ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر میان اندیشمندان، پژوهشگران و خبرگان علمی و صنعتی در حوزه آینده پژوهی کمک میکند .

پنل دولت ،حکومت،سیاست ها

کارآفرینی نماد کوشش و موفقیت در امور تجاری است و کارآفرینان نقش اساسی در توسعه اقتصادی جوامع بازی می کنند. آنها کماکان به لحاظ رهبری، مدیریت، نوآوری، کارایی پژوهشی و توسعه ای، ایجاد شغل، رقابت، بهره وری و تشکیل صنایع جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند.

با توجه به نقشی که کار آفرینی در توسعه کشورها دارد و پذیرفته شدن کار آفرینی بعنوان یک رویکرد توسعه در اغلب کشورها،آینده کار آفرینی روشن است.دولت های گوناگون نیز علاقه مندی فزاینده ای به ارتقا رشد کار آفرینی نشان می دهند.افراد علاقه مند به تشکیل فعالیت های جدید اقتصادی تشویق می شوند و از حمایت های دولتی از قبیل تشویق های مالیاتی، ایجاد ساختمان ها و جاده ها و … برخوردار می گردند.حمایت های اجتماعی نیز همچنان از کار آفرینی پشتیبانی خواهد کرد و این پشتیبانی در فراهم آوردن انگیزه و نیز حمایت های عمومی حیاتی است .

از سوی دیگر نظام اداره کشور شامل قوای مختلف از جمله ،قوه مقننه در عرصه قانون گذاری و قوه قضاییه از نظر حمایت قضایی و مدنی از سرمایه گذاری و مالکیت معنوی و امنیت فضای کسب و کار تاثیرات شگرفی در این حوزه خواهند داشت .

پنل دولت ، حکومت و سیاست ها با حضور نمایندگانی از دولت ، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به همراه اساتید دانشگاه به بررسی جایگاه قوا و نظام سیاسی و اداری و قضایی کشور در بهبود فضای کارآفرینی در کشور میپردازد.

برای اطلاعات بیشتر به وبگاه این نشست به آدرس sheforum.org مراجعه نمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *