مقدمه‌ای بر طراحی تجربه کاربری

استفاده از سیستم‌های کامپیوتری و خدمات مبتی بر وب روز به روز در زندگی ما بیشتر میشود و به همین دلیل سادگی و کاربردپذیری نقش مهمی در گسترش سیستم خواهد داشت. آیا سیستم ارزش مورد…

سرعت وب‌سایت و دلایل اهمیت آن

سرعت بارگذاری وب‌سایت یکی از پارامترهایی مهم در تجربه کاربری و SEO است و همچنین بدلیل افزایش تعداد دسترسی ها به وب سایت از طریق تلفن های هوشمند و تبلت‌ها افزایش سرعت وبسایت در کنار…