• ۰۷۱-۹۱۳۰۰۳۱۹ (روزهای کاری ۹ الی ۱۷)

ثبت و انتقال دامنه

چرا خدمات دامنه ما را انتخاب کنید؟

ثبت آنی

در تمامی شبانه روز سیستم تحویل آنی ما آماده تحویل سفارش شما در کوتاهترین زمان ممکن است.آنلاین پرداخت کنید و آنی تحویل بگیرید.

پنل مدیریت دامنه

کنترل پنل اختصاصی جهت انجام عملیات مدیریتی دامنه باعث ایجاد حداکثر کارایی ممکن برای این خدمت شده است.

مالکیت کامل

ارائه مالکیت کامل دامنه موجب امنیت خاطر و اطمینان از خرید شما میشود. تمامی حقوق دامنه برای شما و به نام شماست.

نام هزینه ثبت (تومان) هزینه انتقال (تومان) هزینه تمدید (تومان)
آیکون دامنه ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
آیکون دامنه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
آیکون دامنه ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
آیکون دامنه ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
آیکون دامنه ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
آیکون دامنه ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
آیکون دامنه ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
آیکون دامنه ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰

وب‌آلفا نماینده رسمی ایرنیک (nic.ir)

وب‌آلفا، نماینده رسمی مرکز ثبت دامنه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (nic.ir) برای ثبت دامنه کشوری ایران است.